Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

25.09.2018

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu

- za radno mjesto upravni/a savjetnik/ica u Službi za opću upravu

Na temelju članka 50.b. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/17.) predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji donosi

ODLUKU

I.

Djelomično se obustavlja postupak prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji po raspisanom javnom natječaju  KLASA: 112-03/18-01/01, URBROJ: 2176-01-01/01-18-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 80/2018., web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 7. rujna 2018. godine, 
- za radno mjesto upravni/a savjetnik/ica u Službi za opću upravu – 1 izvršitelj/ica

II.

Postupak provedbe javnog natječaja iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer prijavljena kandidatkinja ne ispunjava formalne uvjete za navedeno radno mjesto.

Odluka

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304