Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

02.10.2018

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu

- za radna mjesta samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove i samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti

Na temelju članka 50.b. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/17.) predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji donosi

ODLUKU

I.

Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji po raspisanom oglasu  KLASA: 112-03/18-01/02, URBROJ: 2176-01-01/01-18-1, objavljen na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. rujna 2018. godine, za radna mjesta: 

  • samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove - 1 izvršitelj/ica radi povećanog opsega posla na vrijeme od godinu dana
  • samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti - 1 izvršitelj/ica radi povećanog opsega posla na vrijeme od godinu dana

Postupak provedbe oglasa iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer prijavljena kandidatkinja ne ispunjava formalne uvjete za navedeno radno mjesto.

II.

Ova Odluka biti će objavljena na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304