Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

03.10.2018

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

- u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. godinu


Na temelju članka 3. stavka 3.Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj 100/11), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, KLASA: 131-01/18-01/219, URBROJ: 515-03-02-02/7-18-2, od  26. rujna 2018. godine, i Ministarstva financija KLASA: 100-01/18-01/162, URBROJ: 513-05-01-18-2, od 21. rujna 2018. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji donosi

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. godinu

 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini planira se prijam 11 osoba i to:

Red. br.

Ustrojstvena jedinica

Naziv radnog mjesta

Stupanj obrazovanja i struka

Broj osoba

1.

Sisak, Služba za zajedničke poslove

Odjel za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć

Samostalni/a upravni/a referent/ica

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke - VSS

1

2.

Sisak, Služba za zajedničke poslove

Odjel za informatiku i uredsko poslovanje

Informatički/a suradnik/ca

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičke struke - VSS

1

3.

Sisak, Služba za zajedničke poslove

Odjel za informatiku i uredsko poslovanje

Viši/a informatički/a referent/ica

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine informatičke struke -  VŠS

1

4.

Sisak, Služba za zajedničke poslove

Odjel za informatiku i uredsko poslovanje

Administrativni/a referent/ica

Srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili opće struke - SSS

1

5.

Sisak, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Odjel za hrvatske branitelje

Stručni/a referent/ica

srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke - SSS

1

6.

Sisak, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Odjel za društvene djelatnosti

Samostalni/a upravni/a referent/ica

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili socijalne struke - VSS

1

7.

Sisak, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Odjel za imovinsko-pravne poslove

Samostalni/a upravni/a referent/ica

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke - VSS

1

8.

Sisak, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Odjel za imovinsko-pravne poslove

Viši/a upravni/a referent/ica

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke - VŠS

1

9.

Kutina, Ispostava Kutina

Administrativni/a referent/ica

Srednja stručna sprema upravne, opće ili administrativne struke - SSS

1

10.

Petrinja, Ispostava Petrinja

Samostalni/a upravni/a referent/ica

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili prometne struke - VSS

1

11.

Glina, Ispostava Glina

Viši/a upravni/a referent/ica

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne ili ekonomske struke -  VŠS

1

                                                                                                                        Plan prijma za 2018. godinu                                                                                                               

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304