Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

16.11.2018

POZIV na testiranje

- za radno mjesto samostalnog/e referenta/ice u Odjelu za besplatnu pravnu pomoć i ljudske potencijale


13.11.2018

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove i viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti


31.10.2018

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- samostalni/a upravni/a referent/ica u Službi za zajedničke poslove, Odjelu za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć


25.10.2018

Odluka o obustavi postupka oglasa radi zamjena dulje odsutnih službenica

- viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za ljudske potencijalne i besplatnu pravnu pomoć


22.10.2018

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla

12.10.2018

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

- viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za ljudske potencijalne i besplatnu pravnu pomoć

03.10.2018

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

- u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. godinu


03.10.2018

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

- viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za hrvatske branitelje

02.10.2018

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu

- za radna mjesta samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove i samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti

26.09.2018

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- Služba za zajedničke poslove i Služba za gospodarstvo   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304