Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

25.10.2018

Odluka o obustavi postupka oglasa radi zamjena dulje odsutnih službenica

- viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu, samostalni/a upravni/a referent/ica u Odjelu za ljudske potencijalne i besplatnu pravnu pomoć


 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304