Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

03.01.2019

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

- Višnjica Vratan


03.01.2019

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

- Nataša Šarčević


28.11.2018

POZIV na testiranje

- za radna mjesta viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti i viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove


13.11.2018

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove i viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti


   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304