Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

31.10.2018

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- samostalni/a upravni/a referent/ica u Službi za zajedničke poslove, Odjelu za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć


Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), a na temelju Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 52/18, 43/2018) Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

I. Služba za zajedničke poslove

  • Odjel za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć
  • samostalni/a upravni/a referent/ica -1 izvršitelj/ica

 

JAVNI NATJEČAJ

Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori za testiranje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304