Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI 

 

 

Adresa sjedišta

  Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak    

Telefonska  centrala

  044 500 000 

Telefaks

  044 500 024

Telefaks matičnih ureda

  044 500 025
Žiro-račun

  2390001-1100026227 

IBAN

  HR7623900011100026227

MB

  01541595

OIB

  64020580223 

e-pošta

  udu-smz@udu-smz.hr
e-kontaktni centar

  pisarnica@udu-smz.hr 

 

 

TELEFONSKI IMENIK SLUŽBENIKA UREDA

 

 

Službenici za informiranje

Petra Dumbović, telefon 044 500-032

Mirjana Anišić, telefon 044 500-135

e-mail sluzbenica.za.informiranje@udu-smz.hr

 

Povjerljiva savjetnica

Nikolina Žunić Matić, telefon 044 500-027

e-mail povjerljiva.savjetnica@udu-smz.hr

 

Etički povjerenici

Sonja Čatić, telefon 044 500-081

Vedran Velhes, telefon 044 500-085

e-mail eticka.povjerenica@udu-smz.hr ili eticki.povjerenik@udu-smz.hr

 

Službenici za zaštitu osobnih podataka

Sonja Čatić, telefon 044 500-081

Vedran Velhes, telefon 044 500-085

e-mail sluzbenica.za.zastitu.osobnih.podataka@udu-smz.hr ili sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@udu-smz.hr

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304