Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

UPUTE STRANKAMA - informacije potrebne prilikom dobivanja dokumenata, dozvola i pri obavljanju drugih poslova u domeni Ureda

 

PLAĆANJE UPRAVNIH PRISTOJBI

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

ARHIVSKO GRADIVO

 

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

 

UPRAVNA INSPEKCIJA

 

NADZOR OPĆIH AKATA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

NADZOR ZAKONITOSTI STATUTA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I OVJERA STATUTA KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA OSNOVANIH U ISTIM ILI RAZLIČITIM JEDINICAMA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

VOĐENJE EVIDENCIJE O POLITIČKIM STRANKAMA ZASTUPLJENIM U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA

 

UDRUŽIVANJE U UDRUGE

 

REGISTAR ZAKLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

INFORMACIJE EUROPSKE KOMISIJE I DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE O SADRŽAJU UREDBE O JAVNIM ISPRAVAMA (ČLANAK 21.) - ZAJEDNIČKI TEKST

 

DRŽAVNE MATICE I KNJIGA DRŽAVLJANA

 

REGISTAR ŽIVOTNOG PARTNERSTVA

 

OSOBNA STANJA GRAĐANA

 

REGISTAR BIRAČA

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

 

RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

 

HUMANITARNA POMOĆ

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE

 

KULTURA I TEHNIČKA KULTURA

 

SPORT

 

PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

OBNOVA RATOM ILI TERORISTIČKIM AKTOM OŠTEĆENIH I UNIŠTENIH STAMBENIH OBJEKATA

 

PRIZNAVANJE STATUSA POVRATNIKA

 

STAMBENO ZBRINJAVANJE

 

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

 

OBRT

 

TRGOVINA

 

 TURIZAM

 

UGOSTITELJSTVO

 

POGREBNIČKA DJELATNOST

 

PROMET

 

UPISNIK DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304