Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Upis u I. razred osnovne škole

Provodeći upis djece u I. razred osnovne škole primjenjuje se Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) i Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 67/14).

 

Prijevremeni upis u I. razred osnovne škole

Za dijete koje do 1. travnja tekuće godine ne navrši šest godina života roditelj ili skrbnik može podnijeti zahtjev Uredu državne uprave, odnosno ispostavi Ureda prema mjesnoj nadležnosti da dijete uvrsti u popis djece dorasle za upis u osnovnu školu.

 

Zahtjev se podnosi na obrascu broj 6 i to nakon objave "Poziva za liječničke preglede djece prije upisa u I. razred osnovne škole", a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

 

Odgoda upisa u I. razred osnovne škole

Zahtjev za odgodu upisa u I. razred osnovne škole podnosi roditelj ili skrbnik djeteta doraslog za upis u I. razred osnovne škole, a nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.

 Odgodu upisa roditelj ili skrbnik može zatražiti:

  • ako procjeni da će odgoda upisa pozitivno utjecati na djetetov psihofizički razvoj,

  • ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će, prema procjeni stručnjaka, značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj,

  • ako se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana,

  • ako povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta predloži roditelju ili skrbniku da podnese zahtjev za odgodom upisa.

 

PRIVREMENO OSLOBAĐANJE OD UPISA U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće.

Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole Uredu podnosi roditelj ili skrbnik djeteta na Obrascu 6.

 

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti 

  • Odjel za društvene djelatnosti

 

OBRAZAC:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304