Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Utvrđivanje primjerenog oblika školovanja djece s teškoćama u razvoju

Zahtjev za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja djece s teškoćama u razvoju podnose nadležne ustanove prema mjestu prebivališta djeteta.

Provodeći postupak određivanja primjerenog oblika školovanja djece s teškoćama u razvoju Ured primjenjuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13), Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 67/14) i Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15),

Vanjske ustanove koje podnose zahtjev ili sudjeluju u njegovom rješavanju:

  • školski dispanzeri

  • osnovne i srednje škole

     

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti

  • Odjel za društvene djelatnosti

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304