Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca

Upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca vrši se prema odredbama  Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca („Narodne novine“ br. 27/15)

 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu BD-1. Uz zahtjev prilažu se pripadajuće isprave :

  • osobna iskaznica na uvid za fizičke osobe,
  • izvornik obrtnice na uvid za fizičke osobe koje obavljanju obrt,
  • izvornik izvatka iz sudskog registra na uvid za pravne osobe,
  • izvornik izvatka zemljišno-knjižnog odjela na ime podnositelja zahtjeva za upis, ne stariji od 6 mjeseci s popisom katastarskih čestica koje se prijavljuju za proizvodnju, ili preslik ugovora o zakupu ili koncesiji, ili izjavu vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade s priloženim izvornim izvatkom ZK odjela ne stariji od 6 mjeseci, za k.č.br. koje se prijavljuju za proizvodnju, 
  • upravna pristojba u vrijednosti od 35,00 kn.

 

Plaćanje upravnih pristojbi - upute strankama

 

Dobavljači su dužni podatke o proizvodnji, prometu i uvozu božićnih drvaca iz protekle godine dostaviti nadležnom tijelu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu na propisanom obrascu BD-2.

 

OBRASCI

Zahtjev za upis ili promjenu upisa u Upisniku dobavljača božićnih drvaca

Evidencija o božićnim drvcima

 

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304