Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Knjiga državljana

Temeljem članka 27. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11 i 110/15) evidenciju o državljanstvu vodi matični ured.

Osobe rođene u Republici Hrvatskoj upisuju se o evidenciju o državljanstvu koju vodi matični ured prema mjestu rođenja te osobe.

Osobe rođene u inozemstvu upisuju se u evidenciju o državljanstvu koji vodi matični ured prema mjestu prebivališta osobe koja podnosi zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva.

U središnju evidenciju koju vodi tijelo nadležno za poslove opće uprave u Gradu Zagrebu upisuju se osobe koje stječu hrvatsko državljanstvo na temelju odredaba ovog Zakona, a nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Domovnica je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, a izdaje je matični ured na temelju evidencije o državljanstvu.

Hrvatsko državljanstvo se dokazuje važećom  osobnom  iskaznicom, vojnom iskaznicom  ili putovnicom, a ako nemate nijednu od navedenih isprava, hrvatsko državljanstvo dokazujete domovnicom.

 


Izdavanje domovnice i potvrde o upisu u evidenciju o državljanstvu Republike Hrvatske

Prilikom izdavanja domovnice i potvrde o upisu u  evidenciju o državljanstvu Republike Hrvatske obveznik plaćanja upravne pristojbe za jedan primjerak svake pojedine domovnice ili potvrde plaća upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna temeljem Tar.br. 4. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj: 8/17) ili prilaže dokaz o temelju za oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi.

Domovnicu i potvrde o upisu u evidenciju o državljanstvu Republike Hrvatske izdaje matičar koji je zaprimio zahtjev stranke neovisno o mjestu upisa u knjigu državljana.

 

OBRAZAC

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304