Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Rodni list

Ovaj dokument građani traže kod onog matičnog ureda u kojem je upisana njihova činjenica rođenja
 

Troškovi postupka: 20,00 kn upravne pristojbe i 5,00 kn za tiskanicu

Kako se predaje zahtjev: osobno ili poštom s plaćenom pristojbom

Odgovorna služba:

  • Služba za opću upravu
  • Matični ured

Adresa, radno vrijeme, broj telefona: za sve matične urede navedeno je pod "SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU"


Osoba za kontakt: Dežurni matičar

OBRAZAC:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304