Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Zahtjev za priznavanje prava prema odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Zahtjevi za priznavanje prava prema odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13) predaju se prema mjestu prebivališta kod Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i u Ispostavama.

Zahtjevi ne podliježu naplati upravne pristojbe temeljem članka 93. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Potrebni dokumenti:

  • osobna iskaznica

Po potrebi prilažu se neki od dokumenata (ovisno o vrsti zahtjeva):

  • liječnička dokumentacija
  • izvješće o okolnostima stradavanja
  • rješenje o proglašenju osobe umrlom
  • rješenje o nasljeđivanju
  • dva svjedoka za sastav kućanstva
  • ostale isprave ovisno o potrebi

OBRAZAC:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304