Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata

Troškovi postupka: temeljem članka 135. Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u postupku ostvarivanja prava ne plaća se upravna pristojba.

Kako se predaje zahtjev: osobno

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti
  • Odjel za hrvatske branitelje

Adresa, radno vrijeme, broj telefona: za sve lokacije na kojima je moguće ostvarivanje ovog prava navedeno je pod "ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE"

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • presliku osobne iskaznice
  • presliku medicinske dokumentacije o liječenju nakon ranjavanja, pa do podnošenja zahtjeva
  • presliku medicinske dokumentacije o liječenju oboljenja iz koje je razvidan kontinuitet liječenja, a koja potječe iz vremena nastanka i pogoršanja bolesti, pa sve do podnošenja zahtjeva
  • ovjerenu presliku zdravstvenog kartona koji može biti u digitalnom obliku, na cd mediju ili usb prijenosnoj memoriji

Napomena: prilikom predaje navedenih preslika dokumenata (paziti da je preslika s obje strane dokumenta), ponijeti i izvornike istih dokumenata radi ovjere preslika. Izvornici se nakon ovjere preslika vraćaju stranci. Presliku zdravstvenog kartona ovjerava izabrani liječnik obiteljske medicine.

Činjenica o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, činjenica o uzroku smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi ostvarivanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, činjenica postojanja oštećenja organizma radi priznavanja prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, činjenica postojanja oštećenja organizma radi priznavanja prava na ortopedski doplatak, činjenica postojanja oštećenja organizma radi priznavanja prava na doplatak za pripomoć u kući, činjenica oštećenja organizma radi ostvarivanja prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila i činjenica nesposobnosti za privređivanje utvrđuje se na temelju nalaza i mišljenja koje daje posebna organizacijska jedinica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koja provodi medicinska vještačenja u postupcima ostvarivanja statusa i prava iz ovoga Zakona sukladno posebnom propisu.

Prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske potrebno je obaviti stručnu procjenu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.

Zdravstvene ustanove za stručnu procjenu utvrđuje odlukom ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodno mišljenje ministra i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav, za svaku kalendarsku godinu. 

 

OBRAZAC:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304