Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ostvarivanja prava na posebni doplatak

Troškovi postupka: temeljem članka 135. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u postupku ostvarivanja prava ne plaća se upravna pristojba.

Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata ima pravo na posebni doplatak u iznosu od 50% pripadajućeg iznosa osobne invalidnine ako nije u radnom odnosu, ne prima mirovinu i naknadu plaće od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju, kao i tijekom profesionalne rehabilitacije.

Kako se predaje zahtjev: osobno

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti
  • Odjel za hrvatske branitelje

Adresa , radno vrijeme, broj telefona: za sve lokacije na kojima je moguće ostvarivanje ovog prava navedeno je pod "ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE"

 

OBRAZAC:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304