Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Priznavanje statusa člana obitelji i prava na obiteljsku invalidninu iza smrti stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Troškovi postupka: temeljem članka 135. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u postupku ostvarivanja prava ne plaća se upravna pristojba

Kako se predaje zahtjev: osobno

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti
  • Odjel za hrvatske branitelje

Adresa , radno vrijeme, broj telefona: za sve lokacije na kojima je moguće ostvarivanje ovog prava navedeno je pod "ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE"

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • uvjerenja za djecu da su na redovitom školovanju
  • preslike osobnih iskaznica za sve punoljetne podnositelje

 

OBRAZAC:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304