Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Isplata naknade za besplatne udžbenike

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruje redoviti učenik osnovne škole, redoviti učenik srednje škole, redoviti ili izvanredni student na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ako je:

1. dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

3. dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata

4. dijete umrloga hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata

5. hrvatski branitelj iz Domovinskog rata.

Korisnik može ostvariti pravo na besplatne udžbenike ako redoviti novčani prihodi u njegovu kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj i ako to pravo ne može ostvariti po drugim propisima.

Zahtjev se podnosi u razdoblju:

– za korisnika, učenika osnovne ili srednje škole, od 1. srpnja do zaključno 1. studenoga tekuće kalendarske godine

– za korisnika, studenta, od 1. siječnja do zaključno 31. srpnja tekuće kalendarske godine.

Troškovi postupka: temeljem članka 135. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne plaća se upravna pristojba

Kako se predaje zahtjev: Postupak za priznavanje prava na besplatne udžbenike pokreće se na pisani zahtjev korisnika, korisnikova roditelja odnosno korisnikova zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac broj 1).

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove

  • Odjel za hrvatske branitelje

    Adresa , radno vrijeme, broj telefona: za sve lokacije na kojima je moguće ostvarivanje ovog prava navedeno je pod "ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE"

 

OBRASCI:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304