Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Isplata naknade za besplatne udžbenike

Pravo na besplatne udžbenike može se ostvariti ukoliko korsnik ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na bespletne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 80/2018).

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruje redoviti učenik osnovne škole, redoviti učenik srednje škole, redoviti ili izvanredni student na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ako je:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja i dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

d) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i

e) dijete hrvatskog brnitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Korisnik može ostvariti pravo na besplatne udžbenike ako redoviti novčani prihodi u njegovu kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj i ako to pravo ne može ostvariti po drugim propisima.

Zahtjev se podnosi u razdoblju:

– za korisnika, učenika osnovne ili srednje škole, od 1. srpnja do zaključno 1. studenoga tekuće kalendarske godine

– za korisnika, studenta, od 1. siječnja do zaključno 3. travnja tekuće kalendarske godine.

Troškovi postupka: temeljem članka 135. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne plaća se upravna pristojba

Kako se predaje zahtjev: Postupak za priznavanje prava na besplatne udžbenike pokreće se na pisani zahtjev korisnika, korisnikova roditelja odnosno korisnikova zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac broj 1).

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti

  • Odjel za hrvatske branitelje

    Adresa , radno vrijeme, broj telefona: za sve lokacije na kojima je moguće ostvarivanje ovog prava navedeno je pod "ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE"

 

OBRASCI:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304