Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Pokop hrvatskog branitelja uz vojne počasti

Pravo se priznaje prema članku 137. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/2017) i Pravilniku o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 43/2005 i 41/2009).

Vojne počasti odaju se ako obitelj pravodobno obavijesti nadležni Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Vojne počasti odaju se prilikom ispraćaja posmrtnih ostataka samo na području Republike Hrvatske.

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na troškove prijevoza i pokopa posmrtnih ostataka uz odavanje vojnih počasti za:

1. poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije

2. umrlog HRVI iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske

3. umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske.

 

Troškovi postupka: temeljem članka 135. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u postupku ostvarivanja prava ne plaća se upravna pristojba.

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove

  • Odjel za hrvatske branitelje

    Adresa, radno vrijeme, broj telefona: za sve lokacije na kojima je moguće ostvarivanje ovog prava navedeno je pod "ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE"

OBRAZAC:

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304