Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ukop hrvatskog branitelja uz vojnu počast

Pravo se priznaje prema članku 137. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/2017) i Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje ("Narodne novine", broj 51/2018).

Ovim se Pravilnikom uređuje način ostvarivanja prava na grobno mjesto, troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja, umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti propisanog Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Vojne počasti odaju se ako obitelj pravodobno obavijesti nadležni Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji. Pravovremena obavijest smatra se najmanje jedan radni dan unaprijed, a iznimno isti dan do devet sati ujutro ako je pokojnik umro tijekom vikenda ili u dane blagdana, uz uvažavanje objektivnih mogućnosti za organiziranje odavanja vojnih počasti.

Vojne počasti odaju se prilikom ispraćaja posmrtnih ostataka samo na području Republike Hrvatske. U slučaju ukopa izvan područja Republike Hrvatske, na zahtjev obitelji pokojnika, vojne počasti mogu biti odane kod ispraćaja posmrtnih ostataka s područja Republike Hrvatske.

Troškovi postupka: temeljem članka 135. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u postupku ostvarivanja prava ne plaća se upravna pristojba.

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti

  • Odjel za hrvatske branitelje

    Adresa, radno vrijeme, broj telefona: za sve lokacije na kojima je moguće ostvarivanje ovog prava navedeno je pod "ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE"

 

OBRASCI:

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304