Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Izdavanje znaka pristupačnosti regulirano je Pravilnikom o znaku pristupačnosti ("Narodne novine" broj 78/08 i 87/14).

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s:

  • tjelesnim oštećenjem 80% ili više,
  • oštećenjem donjih ekstremiteta 60% ili više.

 

Odredbom članka 4. Pravilnika o znaku pristupačnosti određeno je da se uz zahtjev prilaže:

  • nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
  • jedna fotografija dim. 3,5 x 4,5 cm,
  • preslik osobne iskaznice.

 

Plaćanje upravnih pristojbi - upute strankama

 

OBRAZAC:

 

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304