Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

 

Dana 01. siječnja 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (''Narodne novine'', broj: 143/13) kojim se uređuje svrha, korisnici i vrste pravne pomoći, pružatelji pravne pomoći, uvjeti, postupka za ostvarivanje pravne pomoći, prekogranično ostvarivanje pravne pomoći, financiranje pravne pomoći i nadzor nad provedbom zakona.

 

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji ovlašten je pružati primarnu pravnu pomoć strankama, odnosno davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske.

 

Također, stranke mogu u sjedištu Ureda i svim ispostavama Ureda predati zahtjev za odobravanje sekundarne pravne pomoći, koja se može, pod uvjetima određenima Zakonom odobriti u sljedećim postupcima:

  • u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
  • iz radnih odnosa
  • iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
  • ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama Zakona može odobriti pravna pomoć
  • mirnog rješenja spora
  • iznimno u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva - stečaj potrošača

 

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća: pravni savjet, sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem, sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima, zastupanje u sudskim postupcima, pravnu pomoć u mirnom rješenju spora, oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi, oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i stečaj potrošača-oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem.

 

Ured po podnesenim zahtjevima donosi rješenje u skladu s Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći i odredbama Zakona o općem upravnom postupku (''Narodne novine'', broj: 47/09).

 

Za sve informacije slobodno se možete obratiti na brojeve telefona: 044/500-013 i 044/500-016.

 

Detaljnije informacije o sustavu besplatne pravne pomoći možete pronaći na web stranicama Ministarstva pravosuđa

 

 

Obrasci:

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304